Zájmové sdružení obcí KLID pracuje již od roku 1995. Předmětem jeho činnosti je zajištění jednotného postupu členů v oblastech společných zájmů, především se zaměřením na otázky životního prostředí. V současné době se prioritou KLIDu stal boj proti nevhodnému trasování dálnice D3 Posázavím.

"Příroda vznikala statisíce let a my tu nejsme od toho, abychom ji za dvacet let překopali. Jde o víc, než jen o jednu dálnici, jde o vztah člověka k Zemi." (foto)                                                                                       Václav Havel

www.alternativad3.cz "ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3 ... iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, která usiluje o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Zastřešuje obce, spolky i jednotlivce a zesiluje jejich kritický hlas proti kontroverznímu projektu ŘSD. ...


AKTUÁLNĚ

12.5.2019 - POZVÁNKA na debatu 23.5.2019
Beseda v Jesenici o projektu dálnice D3 a jeho důsledcích.
O středočeském úseku dálnice D3 se někdy říká, že je nutný, přínosný a definitivně schválený. Ani jedno z těchto tvrzení není pravdivé: jde o stavbu s vysoce negativními dopady, jejíž realizace není nutná a jíž lze zabránit.
Na konci října 2018 podalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes varování odborníků a nesouhlas řady obcí žádost o umístění stavby - 60 km kontroverzní středočeské dálnice D3 (dále SD3).
O co vlastně jde? SD3 v tzv. západní variantě prosazuje ministerstvo dopravy a cíleně vytváří dojem, že je to stavba nutná, přínosná, o níž je již definitivně rozhodnuto. Ani jedno z těchto tvrzení není pravdivé. SD3 neřeší ani dopravní situaci středočeského regionu (tu by spíše zkomplikovala), ani dopravu dálkovou: nevede totiž do Prahy, jak se obecně soudí, ale do dopravní zácpy u Jesenice. Tady má být připojena na nedostavěný okruh, a místo mobilitě obyvatel přispěje nanejvýš mobilitě zboží přepravovaného kamiony. SD3 je jedním z nejkontroverznějších, technicky nejnáročnějších (přemostění Sázavy, tunely okolí Jílového aj.), nejdražších (cena se odhaduje na 60 MLD Kč) a také nejzbytečnějších dálničních úseků v ČR. Její dopady jsou zřejmé: emisní a hluková zátěž - obyvatelé Jesenice dobře vědí, o čem je řeč -, ohrožení zdrojů vody a vodního režimu krajiny, rozvoj eroze, umocnění povětrnostních extrémů (povodně/sucho), omezení půdních zdrojů a zemědělství, ničení rekreačního potenciálu území, devastace krajiny a snížení její prostupnosti, ohrožení socioekonomického rozvoje obcí atd. Nejde ovšem jen o samotné těleso dálnice. Ta s sebou nese další stavby, pro Jesenici jde zejm. o tzv. vesteckou spojku, která, ač se to dlouho neříkalo nahlas, směřuje k podobě dálničního propojení D3 a D1 a prospěch z ní nebudou mít okolní obce, ale spekulanti s pozemky, kteří získali parcely kolem původní trasy Pražského okruhu a nechtějí se vzdát snadného výdělku na úkor životního prostředí místních obyvatel. Jako podklad zmíněné žádosti o umístění stavby použilo ŘSD dokumentaci DUR, která obsahuje fatální chyby a o níž soudní znalci prohlásili, že není k takovému účelu vůbec způsobilá (pracuje se zastaralými podklady, údaje o území neodpovídající realitě, odborné posudky chybí nebo jsou nedostatečné, pracuje se s účelově zkreslenými studiemi, maskují se problematická místa, nerespektují se předpisy Ministerstva dopravy aj.).
A podstatná informace na konec: o dálnici ještě není rozhodnuto! SD3 je v podstatě stále pouze záměrem Ministerstva dopravy, resp. Ředitelství silnic a dálnic a s ním spojené stavební lobby. Stavbu lze upravovat - nebo jí také zcela zabránit. Polemiku se škodlivou dálnicí, osvětu veřejnosti i boj za alternativní řešení si za svůj smysl vytkla Alternativa středočeské D3, nezávislý spolek občanů a obcí, který zároveň prosazuje alternativní řešení dopravní situace.

(Více informací o Alternativě vizte na www.alternativad3.cz.)
Pozvánka ke stažení: ZDE.

Chybí-li vám tu nějaká informace, aktualita, tak nám ji prosím pošlete.

Děkujeme za návštěvu.
Zájmové sdružení obcí "KLID"


AKTUÁLNÍ INFORMACE E-MAILEM

KONTAKT

Kontakt na předsedu zájmového sdružení obcí KLID:
JUDr. Michal Bernard - d3klid@d3klid.cz - tel. 773 991 250